IOS-NEWSLETTER 
Forschung, Veranstaltungen, Publikationen

Seminarreihe des Arbeitsbereichs Ökonomie am IOS

Zeit: Dienstag, 13.30–15.00 Uhr
Ort: Leibniz-Institut für Ost-und Südosteuropaforschung (IOS); vorerst online via Zoom, Link wird mit den Einladungen verschickt!
Programm

Forschungslabor: „Geschichte und Sozialanthropologie Südost‐ und Osteuropas“

Zeit: Donnerstag, 14–16 Uhr (Lehrstuhl) oder 16–18 Uhr (Graduiertenschule und Leibniz-WissenschaftsCampus)
Ort: WiOS, Landshuter Str. 4 (Raum 017)
Programm

Freie Stellen Text
Gastwiss. Programm Text
Leibniz

Dr. Svetlana Suveica

Arbeitsbereich Geschichte

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikationen | Lebenslauf | Projekte | Lehre | Mitgliedschaften | Vorträge

Publikationen

Monographien

Individ i korporatsiia v publichnom prostranstve [Individual and Corporation within the Public Space], Vilnius: EHU Press, 2011, 268 pp. (with Olga Breskaya).

Basarabia în primul deceniu interbelic (1918-1928): modernizare prin reforme [Bessarabia in the First Interwar Decade (1918-1928): Modernization by Means of Reforms], Chisinau: Pontos, 2010, 360 pp.

 

Herausgeberschaften

Istoriografie şi politică în estul şi vestul spaţiului românesc [Historiography and Politics to Eastern and Western Areas of the Romanian Space], Chisinau-Oradea. Cartdidact/Oradea Univeristy Publishing House, 2009, 228 pp. (with Ion Eremia, Sergiu Matveev, Sorin Șipoș).

 

Buchbeiträge

„Gorod Kishinëv: ot zapadnoj okrainy Rossijskoj imperii k vostochnoj okraine Velikojĭ Rumynii“, Goroda imperii v gody Velikoj vojny i revoljucii: sbornik statej / Aleksej I. Miller, Dmitrij N. Černyj, Hrsg. Moskva; Sankt-Peterburg : Nestor-istorija, 2017, 370-409 (zusammen mit Virgil Pâslariuc).

Negotiating Loyalty. The Bessarabian Germans from the Russian Empire to the Romanian Nation-State (1917-1919), in Florian Kührer-Wielach / Markus Winkler (Hgg.), Mutter: Land – Vater: Staat. Loyalitätskonflikte, politische Neuorientierung und der Erste Weltkrieg im österreichisch-russländischen Grenzraum, Veröffentlichungen des IKGS München, Band 134, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 2017, S. 135-152.

O microistorie a unirii Basarabiei cu România. Discuțiile dintre Panteleimon V.Sinadino, Alexandru Marghiloman și Constantin Stere (1918). In: Constantin Stere – prozator, publicist, jurist și om politic – 150 de ani de la naștere. Materialele conferinței științifice internaționale. 2015. Chișinău, Iași, Editura Vasiliană' 98, 2016, 166-196.

Perspectives on Human Rights and Religion in Moldova, in Hans-Georg Ziebertz, Gordan Crpic (Eds.), Religion and Human Rights: An International Perspective, Springer-Publishing, 2015, 103-112 (with Vitalie Spranceana).

Familia Krupenski și elita istorică a Basarabiei. Dialog cu Petre Guran, realizat de Svetlana Suveica [Krupenski Family and the Bessarabian Historical Elite. A Dialogue with Petre Guran conducted by Svetlana Suveica], in Mircea Ciubotaru, Lucian-Valeriu Lefter (Eds.), Mihai Dim. Sturdza la 80 de ani. Omagiu, Iasi: Editura Universității “Al.I. Cuza” din Iasi, 2014, 333-361.

“Entering the EU through the back door”?! Debates on Romanian Citizenship for Moldovans, in Ioan Horga and Ariane Landuyt (Eds.), Communicating the EU Policies beyond the Borders. Proposals for Constructive Neighbour Relations and the New EU External Communication Strategy, Oradea: Oradea University Press, 2013, 262-274.

Conferinţa politică rusă şi problema Basarabiei (1919) [Russian Political Conference and the Bessarabian Issue (1919)], in Ceobanu, A.-B, Nistor, P. (Eds.), Diplomaţie şi destine diplomatice în lumea românească, Targoviste: Editura Cetatea de Scaun), 2011, 113-129.

Modernizarea Basarabiei în context general românesc. Repere istoriografice [Bessarabian Modernization within Romanian General Context: Historiography Highlights], in Turliuc, C., Preda, G., Manole, I. (Eds.), Clipe de viaţă. Prof.univ. dr. Ion Agrigoroaiei la 75 de ani, Ploiesti: Editura Karta-Graphic, 2011, 159-178.

Noţiunea de “proprietate” în Republica Moldova: de stat, socialistă, privată [The Concept of “Property” in Republic of Moldova: State, Socialist and Private], in Dumbrava, V. (Hg.), Geschichte politisch-sozialer Begriffe in Rumänien und Moldova, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2010, 215-230.

Politică şi istoriografie în RSS Moldovenească în anii ’60-’70 ai secolului XX [Politics and Historigraphy in Moldovan SSR during the 1960s-1970s], in Suveică, S., Eremia, I., Matveev, S., Şipoş, S. (Eds.), Istoriografie şi politică în estul şi vestul spaţiului românesc, Chisinau-Oradea: Cartdidact/Oradea University Publishing House, 2009, 26-40.

Encouraging Students to Study Comparatively: American Images about USSR and Soviet Images about USA during the Cold War Era. In: Crestianicov, H. (Ed.), Ten Years with America: Sailing Uncharted Waters (Conference in Chisinau, October  2008), Chisinau: Moldova State University Press, 2009, 85-93.

Controverse ale procesului exproprierii în Basarabia interbelică [Controversies over the Expropriation Process in the Interwar Bessarabia], in Ihrig, S., Dumbrava, V., Müller, D., Şarov, I.(Eds.), Istoria între ştiinţă şi şcoală – perioada interbelică în Basarabia. Studii, materiale, surse şi sugestii, Chisinau: Cartdidact, 2008, 109-121.

“... Însăşi Anglia nu ar putea guverna un loc ca Basarabia”: reflecţii ale unui ziarist britanic despre Basarabia anului 1924 [‘... England Herself Could Not Govern a Place Like Bessarabia’: Reflections of a British Journalist on 1924th Bessarabia], in Şipoş, S., Brie, M., Sfrengeu, F., Gumenîi, I. (Eds.), Frontierele spaţiului românesc în context European, Oradea-Chisinau: Oradea University Publishing House/Cartdidact, 2008, 300-312.

Scrutinul electoral din 1919 în Basarabia [1919’s Electoral Suffrage in Bessarabia], in Ivănescu, D., Turliuc, C., Cântec, F. (Eds.), Vârstele Unirii. De la conştiinţa etnică la identitatea naţională (Conference in Iasi, Romania, December 2000), Iasi: Dosoftei Publishing House, 2001, 46-58.

Integrarea Basarabiei în România şi minoritatea germană (1918-1928) [Bessarabia’s Integration into Romania and the German Minority (1918-1928)], in Turliuc, C., Solomon, F. (Eds.), Punţi in istorie. Studii româno-germane (Conference in Iasi, Romania, Mai 2000), Iasi: Cantes, 2001, 68-80.

Polemica româno-sovietică privind chestiunea Basarabiei în Arhivele Europei Libere (1964-1975) [Free Europe Archives on Romanian-Soviet Polemics over Bessarabian Issue (1964-1975)], in Solomon, F., Zub, A. (Eds.), Basarabia. Dilemele identităţii (Conference in Iasi, Romania and Chisinau, Moldova, October 2001), Iasi: Fundatia academica “A.D. Xenopol”, 2001, 189-203.

Emigrarea basarabenilor în America de Sud (1924-1925) [Emigration of Bessarabians to the South America (1924-1925)], in Restitutio in Integrum, HESP program - Soros Foundation (Conference in Chisinau, June 2000), 2000, 65-68.

Tentative sovietice de destabilizare a ordinii în Basarabia (1918-1924) [Soviet Attempts of Order Destabilization in Bessarabia (1918-1924)], in Turliuc, C. (Ed.), Istoria şi teoria relaţiilor internationale. Studii (Conference in Iasi, May 1999), Iasi: Cantes, 2000, 250-257.

Alegerile din 1926 în Basarabia [1926’s Elections in Bessarabia], in Zanoci, A. (Ed.), Romanitate şi românitate la nord de Balcani (Symposium in Chisinau, April 2000), Chisinau: Cartdidact, 2000, 133-137.

 

Aufsätze in Zeitschriften

May 2017 be less wild than 1917. Interview with Professor Norman M. Naimark, Stanford University, Plural IV 2 (2016), 220-229 (with Sergiu Musteata).

„Pătrunși de simțul datoriei”?! Despre loialitatea funcționarilor publici din Basarabia în anul 1940 [“Filled with sense of duty”?! On Loyalty of the Bessarabian Public Servants in the Year of 1940], Tyragetia X(XXV) s.n., nr. 2, 2016, 257-266.

The Local Administration in Transnistria and the Holocaust: Two Case Studies, Holocaust. Studii și cercetări, vol. VII, no. 1, 2015, 97-110.

Între imperiu și statul-națiune: metamorfoze ale eiltei basarabene (1918) [Between the Empire and the Nation-State: Metamorphoses of the Bessarabian Elite (1918)], Plural. Istorie, Cultură, Societate, I: 3 (2015), 52-66 (Translated from Engl.).

Between the Empire and the Nation-State: Metamorphoses of the Bessarabian Elite (1918),  Euxeinos. Governance and Culture in the Black Sea Region, Special issue “Moldova. A Borderland’s Fluid History”, 14/15, 34-46.

Crisis in Ukraine: A Quest for Moldovan Territorial Integrity, Suedosteuropa 62 (2014), no. 2, 208-220.

For the “Bessarabian Cause“: The Activity of Odessa Committee for Saving Bessarabia (1918-1920), Archiva Moldaviae, vol. VI, 2014, 139-171.

A Russian Diplomat in Bucharest: S.A. Poklevskii-Koziell and the “Bessarabian Cause“ (1919-1920), Arhivele Totalitarismului, XXII, 2014, no.1-2,10-31.

"Entering the EU through the back door"?! Debates on Romanian Citizenship for Moldovans, Eurolimes (Supplement/2013), 272-284.

Die Verwaltung Bessarabiens in der Transformation. Legislative Rahmen, Institutionen und Beamtenschaft (1918-1928), Südost-Forschungen, Band 71, 2012, 183-233.

Creating a Global Classroom. Providing Collaborative Research Opportunities for Moldovan and US students, Journal for Civic Commitment, Vo. 19, November 2012, 1-15 (with Judithanne Scourfield McLauchlan).

Îngrădirea dreptului la religie în RSS Moldovenescă: cazul catolicilor reflectat în materialele fondului “Krasnîi Arhiv” de la Arhiva pentru o Societate Deschisă din Budapesta [Restriction of the Freedom of Religion in Moldavian SSR: the Situation of the Catholics according to the Files of “Red Archives” of the Open Society Archives, Budapest], Analecta Catolica, 2009-2010, V-VI, 207-231.

Protopipy korporatsii antichnogo i srednevekovogo periodov [Prototyps of the Corporation in Antiquity and Medieval Epochs], Studia Universitatis. Ştiinţe umanistice, 2007, 16-23.

Vliianie chastnogo i publichnogo prostranstv na protsess poiavleniia korporatsii [Influence of Private and Public Spaces on the Emergence of Corporation], Studia Universitatis. Ştiinţe umanistice, 2007, 10, 23-27.

Reforma agrară din 1920 în Basarabia: procesul exproprierii [The Agrarian Reform of 1920 in Bessarabia: the Expropriation], Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, Serie Istorie, LI, 2005, 201-235.

Louis Guy Michael. Impresii despre Basarabia (1910-1916) [Louis Guy Michael. Impressions on Bessarabia (1910-1916)]. In: Cugetul. Revista de istorie şi cultură, 2005, no. 1, 32-43.

Tatar-Bunar 1924: Procesul celor 500 [Tatar-Bunar 1924: the Trial over the 500th], Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al.I. Cuza” din Iaşi, Serie Istorie, no. 46-47, 2000-2001, 281-292.

Integrarea administrativă a Basarabiei în România (1918-1925) [Administrative Integration of Bessarabia in Romania (1918-1925)], Anuarul Institutului de Istorie “A.D. Xenopol” din Iaşi, 1999, XXXVI, 125-145.

“Krasnyi Archyv” despre persecuţia catolicilor din R.S.S. Moldovenească [“Krasnyi Archyv” on  the Catholics’ Persecution in Moldovan  SSR], Analele științifice ale Universităţii “Al.I. Cuza” din Iași, Serie Istorie, no. 44-45, 1998-1999, 162-177.

Consideraţii privind primele alegeri din Basarabia (1919-1922)  [Considerations on the First Elections in Bessarabia (1919-1922)], Clio. Almanah istoric, 1998, I, 64-80.

Situaţia coloniştilor germani în timpul aplicării reformei agrare din 1918-1920 în Basarabia [The Situation of German Colonists during the Aplication of the1918-1920’s Land Reform in Bessarabia]. Revista de Istorie a Moldovei, 1996, VII, 47-54.

 

Diskussionspapiere

“Russkoe Delo” and the “Bessarabian Cause”: the Russian Political Émigrés and the Bessarabians in Paris (1919-1920) , Institut fuer Ost- und Suedosteuropaforschung Regensburg, IOS Mitteilungen. Arbeitsbereich Geschichte, No. 64, February 2014, 53 p.

 

Rezensionen

Paul A. Shapiro, The Kishinev Ghetto, 1941-1942. A documentary History of the Holocaust in Romania’s Contested Borderlands, Tuscaloosa, Alabama, The University of Alabama Press, 2015, 22 illustrations, including one map, 280 p., Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 6 (2016), 2, 46-48.

Translated in Romanian, in: Plural. Istorie, Cultură, Societate, II: 4 (2016), 218-222.

Hildrun Glass, Deutschland und die Verfolgung der Juden im rumänischen Machtbereich,1940‒1944 (Germania și persecutarea evreilor în spațiul de putere românesc, 1940 - 1944), München: Oldenburg Verlag, 2014, 304 p., Tyragetia. Serie nouă. Istorie, Muzeologie, VIII (XXIII), no. 2 2014, 391-394.

Andrei Kuško, Viktor Taki, pri učastii Olega Groma. Bessarabija v sostave Rossijskoj Imperii (1812-1917) [Bessarabien im Russischen Reich (1812-1917)]. Moskva: Novoe Literaturnoe Obozrenie 2012. 400 s., Il., Südost-Forschungen, Band 72 (2013), 428-433.

No Prescription. Aspects of the Investigation of Communist Crimes in Europe [Fără termen de prescripţie. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa], Musteata, Sergiu, Casu, Igor (Eds.), (Chisinau: Editura Cartier, 2011, 789 p.), Crossroads Digest, no. 6, 2011, 192-200 (with Ludmila Coada).

Bez sroka davnosti. Aspekty issledovaniia prestuplenii kommunizhma v Evrope [Fără termen de prescripţie. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa], Musteata, Sergiu, Casu, Igor (Eds.), (Chisinau : Editura Cartier, 2011, 789 pp.), Perekrestki. Zhurnal issledovanii vostochnoevropeiskogo Pogranichia, 2011, 3-4, 351-360 (with Ludmila Coada).

Fără termen de prescripţie. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa [No Prescription. Aspects of the Investigation of Communist Crimes in Europe], Sergiu Musteaţă, Igor Caşu (Eds.) (Chisinau: Editura Cartier, 2011, 789 pp.), Limba Română. Revistă de ştiinţă şi cultură, 2011, no. 11-12, 147-159 (with Ludmila Coada).

 

Abstracts der Tagungsbeiträge

Ambivalent Reconfigurations of the Post-imperial Space: Transnational Designs for post-WWI Bessarabia, Network Meeting of the Alexander von Humboldt Foundation, Leibniz University Hannover, 2013, 33-34.

Funcţionarul public din Basarabia interbelică: statut şi prestigiu [The Public Servant in the Interwar Bessarabia: Status and Prestige], in Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere, Conference papers, Chisinau, September 2006, II, 2007, 35-36.

What is Global Governance? Symposia Professorum at the Free Independent University of Moldova (ULIM), Serie Istorie (Conference in Chisinau, June 2000), 2000, 39-40.

Sesiunea ştiinţifică “Deportările din 6 iulie 1949: 50 de ani” [Scientific Conference ‘Deportations of July 6 1949: 50 Years’], Pergament. Anuarul Arhivelor Republicii Moldova. Extras, 2000, II, 344-345.

Radio Free Europe despre Constituţia R.S.S. Moldoveneşti din 1978 [Radio Free Europe on the 1978 Constitution of Moldavian SSR], Conferinţa anuală a cadrelor didactice la Universitatea de Stat din Moldova (October 1999), 1998-1999, 284-285.

 

Didaktische Publikationen

Human Trafficking Research Assignment - Creating a Global Classroom - Providing Collaborative Research Opportunities for U.S. and Moldovan Students, USFSP Bishop Center for Ethical Leadership & Learn and Serve America, 2012, 206 pp. (with Judithanne Scourfield McLauchlan).

Teaching History in Moldova: Challenges and Outcomes of a SoTL Experience, History SOTL. The International Society for the Scholarship of Teaching and Learning in History Newsletter, Spring 2011. 

To top